www.iaw.nl

internetadressenwijzer

Wordt uw website gevonden? Hier uw website?

Link aanmelden / website toevoegen

Plaats gratis uw website bij de links op deze wijzer.
Uw website dient wel branchegerelateerd te zijn. Klik hier.

Beste Links

VSNU VSNU
De VSNU, vereniging van universiteiten, wordt gevormd door de veertien Nederlandse Universiteiten. Het hoofddoel van de vereniging is het versterken van de maatschappelijke positie van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek...   Website

Ministerie van OCW Ministerie van OCW
OCW biedt mensen kansen hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken. Het ministerie werkt voor mensen. Leerlingen, studenten en hun ouders. Kunstenaars, museumdirecteuren en leraren. Onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs. Wetenschappelijk...   Website

Meer Links

Kamernet.nl Kamernet.nl
-Een gratis dienst die studenten aan woonruimte koppelt en vice-versa. Huurinformatie, gratis rechtshulp en tips.
Elke maand krijgt Kamernet.nl ruim 1500 nieuwe, actuele kamers op de site. Met de automatische...
http://www.kamernet.nl/

Wolters-Noordhoff Wolters-Noordhoff
Wolters-Noordhoff is d? uitgever van leermiddelen. Voor het onderwijs, voor de lerende werknemer en voor thuis
De educatieve uitgeverij Wolters-Noordhoff ontwikkelt gedrukte en digitale leerstof voor...
http://www.wolters.nl/wps/portal/

Algemene Onderwijs Bond Algemene Onderwijs Bond
De Algemene Onderwijsbond (aangesloten bij de FNV) is met ruim 73.000 leden de grootste onderwijsbond in alle sectoren van het onderwijs, van basisschool tot en met hoger onderwijs. De bond is op 1 januari 1997...
http://www.aob.nl/

LSVB LSVB
Kort en simpel gezegd is de LSVb een landelijke vakbond van en voor studenten. Dat betekent dat we opkomen voor de rechten van studenten waar en wanneer dat nodig is. Door te praten met de minister van onderwijs...
http://www.lsvb.nl/index.php?subject=home

De Informatie Beheer Groep De Informatie Beheer Groep
De Informatie Beheer Groep voert als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor onderwijsvolgers en -instellingen in Nederland een aantal onderwijswetten...
http://www.ib-groep.nl/

Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs
De Nuffic is een non-profit dienstverlenende organisatie en expertisecentrum op dit terrein. Zij stelt zich tot doel de kansen te vergroten die internationaal geori?nteerd onderwijs biedt aan studerenden...
http://www.nuffic.nl

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) bevordert de wetenschapsbeoefening in Nederland. Fundamenteel onderzoek vormt de bron van het toegepast onderzoek van morgen en daarmee van...
http://www.knaw.nl

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Vernieuwing en kwaliteit. Dat zijn de speerpunten waarmee de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) werkt aan de toekomst van de wetenschap in Nederland. Samen met wetenschappers...
http://www.nwo.nl